Politici de confidențialitate

POLITICI DE CONFIDENŢIALITATE


1. Luminaria Handcrafted S.R.L. este în acord şi conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi cu cerinţele (GDPR) Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice. În ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, Luminaria Handcrafred S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de către Client/Cumpărător.

2. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor oferite voluntar prin completarea şi trimiterea formularelor, prin completarea câmpurilor obligatorii pentru plasarea unei comenzi sau prin contactarea noastră în orice mod, temeiul legal este reprezentat de următoarele articole din Legea nr. 677/2001 şi din Regulamentul (UE) 679/2016:
* „prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligeaţii legale a operatorului” (art. 5 alin. 2 lit. c din Legea nr. 677/2001)
* „prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului” (art. 6 alin. (1) lit. c din Regulamentul (UE) 679/2016)
* „pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract” (art. 6 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 679/2016).
În ceea ce priveşte datele pe care le colectăm în mod automat prin folosirea de cookie-uri sau de tehnologii similare (Facebook Pixel), temeiul pentru prelucrare este consimţământul posesorului acestor date.
Odată cu accesarea site-ului, vă rugăm selectaţi opţiunea preferată legată de cookies. Accesand LINK-ul aveţi posibilitatea să modificaţi oricând seările cookie-urilor. Mai multe detalii despre politica de cookie-uri pot fi găsite în pagina Politica de Cookie-uri.

3. Datele cu caracter personal pe care Clientul/Cumpărătorul le furnizează sunt prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată fiind limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate, urmărind astfel să reducem la minimum datele colectate.
Furnizarea datelor este necesară pentru:
* comunicarea cu Clientul/Cumpărătorul privind unele aspecte ce ţin de Comandă şi/sau de Bunurile/Serviciile achiziţionate: confirmarea comenzii, a timpilor de execuţie, facturarea, expedierea Bunurilor şi/sau Serviciilor achiziţionate, rezolvarea problemelor ce pot apărea cu privire la o Comandă;
* în scopul livrării Bunurilor şi/sau Serviciilor achiziţionate, datele cu caracter personal urmează să fie comunicate companiei de curierat rapid care se va ocupa de livrarea produselor;
* trimiterea de Newslettere prin intermediul poştei electronice, însă numai în situaţia în care Clientul şi-a dat consimţământul în prealabil.

* pentru administrarea site-ului

* pentru analiza şi îmbunătăţirea site-ului, a ofertei comerciale şi a eventualelor campanii de publicitate pe care le avem în desfăşurare;

* pentru a vă oferi posibilitatea de a participa la concursuri, promoţii;

* pentru a vă transmite mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbări în site, contul de utilizator, etc), oferte, promoţii, mesaje publicitare şi de marketing privind activitatea evenimenteluminariahandcrafted.ro, în cazul în care v-aţi exprimat acordul în acest sens.

4. Putem furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care ne aflăm în relaţii de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidenţialitate din partea acestora şi numai în scopurile menţionat în acest document. Informaţiile solicitate în cazul plăţilor online intră sub incidenţa condiţiilor de utilizare a procesatorilor de plăti, iar vevenimenteluminariahandcrafted.ro nu va solicita şi nu va stoca niciun detaliu referitor la cardul dumneavoastră.

5. Vom fi obligaţi să dezvăluim informaţii, dacă acest lucru este justificat, în scopul de a ne proteja împotriva fraudelor, a ne apăra drepturile sau proprietatea. De asemenea, este posibil să fie necesar să dezvăluim informaţiile dumneavoastră pentru a ne conforma obligaţiei legale de a răspunde la cererile legale ale autorităţilor. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi comunicate doar atunci când consideram, cu bună credinţă, că avem obligaţia de a face acest lucru în conformitate cu legea.

6. Prin furnizarea datelor cu caracter personal, Clientul/Cumpărătorul acceptă ca datele sale să fie incluse în baza de date a Luminaria Handcrafted S.R.L. şi, în acelaşi timp, îşi dă acordul expres şi neechivoc ca aceste date personale să fie stocate, utilizate şi prelucrate în scopul prevăzut mai sus la punctele 10.3., 10.4 şi 10.5. şi în baza temeiului legal prevăzut de articolul 6, alin. (1) lit. (c) şi (b) din Regulamentul (UE) 679/2016.

7. Prin citirea acestui Document, Clientul/Cumpărătorul a luat la cunoştinţă faptul că îi sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de acces al persoanei  vizate, dreptul de retragere a consimţământului, dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere, dreptul de a se adresa justiţiei, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor.

8. În momentul în care Cumpărătorul a transmis informaţii sau materiale prin intermediul acestui Site sau prin poşta electronică, necesare realizării Bunurilor şi/sau Serviciilor achiziţionate, Vânzătorul are dreptul de a le afişa pe Site şi în materialele de marketing, promovare cu titlul de prezentare.

9. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate la sediul societăţii. Găzduirea şi stocarea datelor dumneavoastră au loc pe teritoriul României.

10. Vom stoca informaţiile dumneavoastră atât timp cât ni se cere prin lege. Dacă nu există nicio cerinţă legală, le vom stoca doar atât timp cât este necesar pentru a va putea oferi serviciile noastre. Pe baza unei solicitări trimise către Luminaria Handcrafzed S.R.L., prin email la adresa luminariahandcrafted@gmail.com sau utilizând opţiunile disponibile în contul de utilizator de pe site, ne puteţi solicita anularea contului de utilizator şi ştergerea sau anonimizarea datelor.

Orice date cu caracter personal pe care le deţinem în scop de marketing le vom păstra până în momentul în care ne anunţaţi că nu mai doriţi să primiţi aceste informări.

11. În cazul în care consideraţi că orice date cu caracter personal ale dumneavoastră, pe care noi le deţinem sunt incorecte sau incomplete, aveţi posibilitatea să solicitaţi consultarea, rectificarea sau ştergerea acestor informaţii. Ne puteţi contacta în acest sens prin email la adresa luminariahandcrafted@gmail.com.

12. În cazul în care doriţi să reclamaţi modul în care am gestionat datele dumneavoastră, vă rugăm să ne contactaţi pe email la adresa luminariahandcrafted@gmail.com. Vom analiza reclamaţia dumneavoastră şi vom colabora cu dumneavoastră pentru rezolvarea problemei.

Derulează în sus